Підходи до оцінювання навчальної діяльності здобувачів освіти

У вівторок,  06 жовтня 2020 року, відбулося засідання фахової спільноти «Інтелект України». 

Тема 1 засідання:  Тема: Підходи до оцінювання навчальної  діяльності здобувачів освіти 

Мета: виявити рівень навчальних досягнень учнів відповідно до вимог чинних чинних програм. 

Завдання: при вербальному оцінюванні використовувати, як усні так і письмові  оцінні судження; підібрати найефективніші інструменти для формувального оцінювання .

Концепцією Нової української школи визначено, що «найважливіше завдання вчителя – підтримувати в кожному учневі впевненість і мотивацію до пізнання». Така вимога може бути виконана лише за умови зміни підходів до оцінювання здобувачів освіти.

На сьогоднішній день зміст і об’єм інформації, яка традиційно отримується від педагогічних об’єктів не дозволяє приймати рішення щодо покращення результатів на рівні сучасних вимог. Назріла актуальна необхідність розробки концептуальних, змістовних аспектів та ефективної системи фіксації результатів. Тому, зміна змісту освіти, форм і методів навчання вимагає нових підходів до оцінювання. «Компетентнісний підхід, який є одним із основних елементів Нової української школи, неможливо впровадити без змін підходів до оцінювання та вимірювання знань учнів. Саме тому одним із важливих напрямків впровадження освітньої реформи є створення стимулюючої системи оцінювання. Основна її мета – підкреслювати досягнення учнів на рівні з помилками». Головне завдання вчителя Нової української школи ретельно вивчити засади нових підходів до оцінювання та зрозуміти, що оцінювання учнів здійснюється щосекунди, з першого дня навчання, в різних умовах, а не лише під час виконання домашньої роботи, самостійних, контрольних робіт, тощо. Про систему оцінювання доповідала Довжанська Л.І.

 Із доповіддю про критерії, правила і процедури оцінювання результатів здобування освіти  доповіла  Брелик О. Я.

Компетентнісна освіта зорієнтована на практичні результати, досвід особистої діяльності, вироблення ставлень, що зумовлює принципові зміни в організації навчання, яке стає спрямованим на розвиток конкретних цінностей і життєво необхідних знань і умінь учнів.

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результату освітньої діяльності здобувачів освіти як складової освітнього процесу. Оцінювання має ґрунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня.

Результати освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу не можуть обмежуватися знаннями, уміннями, навичками. Метою навчання мають бути сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.

Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *