Інклюзивне навчання

«Знедолена природою дитина не  повинна знати,
що вона  малоздібна, що у неї слабкий  розум, слабкі сили.
Виховання такої дитини  має бути  у сто разів ніжнішим, чуйнішим, дбайливішим.»
В.О. Сухомлинський

Що таке інклюзія?

Інклюзія (від англійського слова inclusion – включення) – процес збільшення ступеня участі всіх громадян  у соціальному житті.

Інклюзивне навчання – це  система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на  освіту та права здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами  в умовах загальноосвітнього закладу.

         У ліцеї № 1 імені Івана Франка створюються сприятливі умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами. Відкрито два класи з інклюзивною формою навчання, у якому працює команда супроводу. Психолог та логопед забезпечують корекційно-розвиткові заняття, асистент учителя супроводжує учня під час занять. Ліцей співпрацює з інклюзивно-ресурсним центром ДМР, де можуть отримати консультації батьки, педагогічні працівники з питань роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби. Також у ліцеї розроблені адаптовані відповідні навчальні  програми та плани, створені належні умови для навчання та перебування дитини з особливими освітніми потребами.