Відповідно до розділу 2 статуту ліцею

2.1 Зарахування учнів до Ліцею здійснюється на основі чинних нормативно-правових актів в галузі «Освіта». Зарахування учнів до початкової школи Ліцею здійснюється, як правило, з 6 років.

2.2. Право на першочергове зарахування до Ліцею мають діти, які проживають на території обслуговування Ліцею, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в Ліцеї, чи дітьми працівників закладу освіти. 

Проводити набір учнів в 1-і класи лише в кількості, що дозволяє забезпечити навчання лише в одну зміну та не більше 30 учнів у класі. Враховуючи також дітей з інших мікрорайонів, які  можуть прийматися за наявності вільних місць, що не призведе до розширення планової мережі.

Для зарахування дитини (1 клас або 10 клас) у ліцей, необхідно паралельно зареєструватися на сайті eШкола – система електронної реєстрації до закладів загальної середньої освіти (eshkola.in.ua)

 


          Після оголошення початку подання заяв необхідно прийти в ліцей та подати до 31 травня такі документи:

 • заява від батьків (бланк заповнюється в ліцеї);
 • паспорт або інший документ, який посвідчує особу заявника (одного з батьків, або осіб, які їх замінюють);
 • копія та оригінал свідоцтва про народження дитини або документ, що посвідчує її особу;
 • копія ідентифікаційного коду дитини;  
 • оригінал або копію медичної довідки за формою №086-1/о;
 • документ, який підтверджує місце проживання дитини або батьків (п. 8 Постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 р. № 684 «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів»). Цей документ подається, якщо дитина претендує на зарахування в ліцей, що обслуговує її територію проживання. Якщо дитина претендує на вільні місця, у такому документі потреби немає;
 • оригінал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для випускників 9-ого класу);
 • за наявності та за бажанням одного з батьків може додаватися оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини;
 • оригінал додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для випускників 9-ого класу);
 • згода на обробку персональних даних відповідно до ЗУ “Про захист персональних даних” (бланк заповнюється в ліцеї);
 • якщо заклад освіти, до якого дитина може бути зарахована на вільне місце, і заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, розташовані в межах одного населеного пункту, до документів додається довідка закладу освіти, на території обслуговування якого проживає дитина, про її відрахування з цього закладу чи незарахування до нього. Довідку видає заклад освіти, на території обслуговування якого проживає ця дитина, впродовж одного робочого дня з дати звернення одного з батьків дитини.

Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00 год.

Адреса ліцею:
82100, Львівська область,
місто Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 19.
тел. (03244)2-33-71

2.3. Зарахування учнів до Ліцею проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви та здійснювати відповідно до електронної черги на ресурсі у системі визначеної Засновником, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). 

2.4. Директор Ліцею зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх заміняють, з порядком зарахування до Ліцею, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.  

2.6. Переведення учнів Ліцею до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.7. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до Ліцею заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до Ліцею заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Під час переведення учня до іншого закладу освіти до ліцею, подаються:

 • заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);
 • письмове підтвердження або його сканована копія з іншого закладу освіти про можливість зарахування до нього відповідного учня.

Під час вибуття учня на постійне місце проживання за межі України до ліцею, подаються:

 • заява батьків (одного з батьків) учня чи інших його законних представників (для учнів, які не досягли повноліття) або заява учня (для повнолітніх учнів);
 • копія або сканована копія паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з яким перетинає державний кордон дитина, або її проїзного документа із записом про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відміткою про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном (для учнів, які не досягли повноліття).

2.8. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти та є обов’язковим для виконання Ліцеєм.

Якими документами можна підтвердити місце проживання дитини

Потрібен один із таких документів:

 • паспорт громадянина України (тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за захистом в Україні) одного з батьків дитини чи законних представників;
 • довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків чи законних представників;
 • довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • документ, що засвідчує право власності на відповідне житло (свідоцтво про право власності, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу житла тощо);
 • рішення суду, яке набрало законної сили, про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання;
 • документ, що засвідчує право користування житлом (договір найму / піднайму / оренди тощо), укладений між фізичними особами чи між юридичною і фізичною особами, зокрема щодо користування кімнатою в гуртожитку;
 • довідка про проходження служби у військовій частині;
 • акт обстеження умов проживання;
 • інший офіційний документ, що містить інформацію про місце проживання дитини та / або одного з її батьків чи законних представників.