Зарахування учнів

Відповідно до розділу 2 статуту ліцею

2.1 Зарахування учнів до Ліцею здійснюється на основі чинних нормативно-правових актів в галузі «Освіта». Зарахування учнів до початкової школи Ліцею здійснюється, як правило, з 6 років.

2.2. Право на першочергове зарахування до Ліцею мають діти, які проживають на території обслуговування Ліцею, а також діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту в Ліцеї, чи дітьми працівників закладу освіти. 

При проведенні набору учнів у 1-і класи виконувати вимоги Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 та листа Міністерства освіти і науки від 14.02.2015 р. щодо роз’яснення порядку приймання дітей до першого класу закладів загальної середньої освіти.

Проводити набір учнів в 1-і класи лише в кількості, що дозволяє забезпечити навчання лише в одну зміну та не більше 30 учнів у класі. Враховуючи також дітей з інших мікрорайонів, які  можуть прийматися за наявності вільних місць, що не призведе до розширення планової мережі.

Для зарахування дитини (1 клас або 10 клас) у ліцей, необхідно попередньо зареєструватися на сайті Дрогобицької міської ради у системі з використанням технології блокчейн (https://school.bloqly.com)

 і подати  такі документи:

  • заява від батьків (бланк заповнюється в ліцеї);
  • копія документа, що засвідчує особу дитини (свідоцтво про народження, паспорт громадянина України або інший документ );
  • копія ідентифікаційного коду дитини;  
  • довідка з ЦНАПУ (ОСББ, ЖЕО), що засвідчує місце реєстрації або проживання дитини;
  • оригінал свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для випускників 9-ого класу);
  • оригінал додатка до свідоцтва про здобуття базової середньої освіти (для випускників 9-ого класу);
  • згода на обробку персональних даних відповідно до ЗУ “Про захист персональних даних” (бланк заповнюється в ліцеї)

Заяви приймаються в робочі дні з 9.00 до 17.00 год.

Адреса ліцею:
82100, Львівська область, місто Дрогобич, вулиця Сагайдачного, 19. тел. 2-33-71

2.3. Зарахування учнів до Ліцею проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви та здійснювати відповідно до електронної черги на ресурсі у системі визначеної Засновником, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу). 

2.4. Директор Ліцею зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх заміняють, з порядком зарахування до Ліцею, Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію освітнього процесу.

2.5. Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до Ліцею відповідно до законодавства та міжнародних договорів.  

2.6. Переведення учнів Ліцею до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.7. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, подають до Ліцею заяву із зазначенням причини вибуття. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, які їх замінюють, подають до Ліцею заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.8. Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері освіти та є обов’язковим для виконання Ліцеєм.