Внутрішня система забезпечення якості освіти

Розроблення стратегії та процедур забезпечення якості освіти

Крок 1. Визначення компонентів внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ліцею

 Підготовча робота

  • Обговорення з колективом необхідності розроблення та впровадження системи управління якістю у ліцеї.
  • Інформування директором ліцею працівників про запровадження системи управління якістю.
  • Визначення підходів для проведення самооцінювання ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти. (Колектив обрав підхід, який  ґрунтується на використанні ліцеєм напрямів, вимог/правил та критеріїв, описаних в додатку до Порядку проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України (МОН України) від 09.01.2019 № 17.

Колектив вирішив проводити самооцінювання за такими напрямами:

  • освітнє середовище;
  • система оцінювання здобувачів освіти;
  • педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти;
  • управлінські процеси закладу освіти.

Крок 2. Розроблення положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти ліцею

Крок 3. Затвердження та оприлюднення положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти

Розроблене положення обговорено на засіданні педагогічної ради, схвалене та затверджене директором. Документ оприлюднено на сайті ліцею.

 Крок 4. Вивчення і оцінювання (самооцінювання)

  1. Визначено відповідальну особу, яка буде координувати результативне запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.
  2. Створено робочі групи, які будуть забезпечувати вивчення та оцінювання системи за кожним із напрямів.