Соціально-психологічна служба

Напрями роботи соціально-психологічної служби.

За  листом  ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від _27.07.2020__No 22.1/10-1495 першочерговим завданням працівників психологічної служби є пошук дієвих засобів і методів профілактичної, корекційної, просвітницької та розвиткової роботи.

Необхідна тісна взаємодія керівника навчального закладу освіти та фахівців психологічної служби для подолання негативних психологічних наслідків подій (стресові та посттравматичні стани тощо), що відбуваються в країні, для всіх учасників освітнього процесу. Надалі  впроваджується:

Навчальна діяльність  Вивчення психологічних дисциплін пов’язане з первинною профілактикою, спрямованою на налагодження конструктивної соціальної взаємодії учасників освітнього процесу і дає можливість здобувачам освіти пізнати самих себе та оточуючих, виробити імунітет до негативних викликів сьогодення, сформувати усвідомлене ставлення до вибору майбутньої професії, набути комунікативних навичок, розвивати уміння будувати стосунки з протилежною статтю тощо.

Просвітницька робота фахівців психологічної служби пов’язана з наданням та поширенням знань, ознайомленням усіх учасників освітнього процесу зі специфікою діяльності працівників психологічної служби закладу, методами їх роботи та можливостями. 

Профорієнтаційна робота у закладі освіти  базується на комплексі заходів, призначених для визначення у підростаючого покоління тих професійно важливих якостей (відповідних конкретній професії), які достатні й необхідні для оволодіння професійними знаннями, уміннями та навичками, що обумовлюють успішність та ефективність у професійній діяльності. Саме фахівець психологічної служби  допомагає підростаючому поколінню, враховуючи особистісні якості, максимально правильно вибрати свою професійну стежку.

Діагностика в роботі фахівців психологічної служби має свої особливості, чим відрізняється від традиційної дослідницької діагностики. З огляду на широкий спектр функціональних обов’язків та напрямів діяльності практичного психолога, соціального педагога вона має займати не багато часу, бути простою і доступною в обробці та аналізі, а її результати формулюються з використанням лексичних засобів у контексті педагогічної термінології, що дасть можливість їхньому повноцінному психічному та особистісному розвитку.

Профілактична робота працівників психологічної служби – це система заходів, спрямованих на охорону психічного здоров’я, попередження неблагополуччя у розвитку людини, групи, суспільства, відхилень у розвитку особистості, виникнення конфліктів та проблем у міжособистісних стосунках, запобігання створення конфліктних ситуацій у освітньому процесі.

Корекційна робота в діяльності фахівця психологічної служби закладу освіти є найскладнішою і найвідповідальнішою. Основною метою корекційної роботи зі здобувачами освіти є сприяння ефективно побудувати процес подальшого психолого-педагогічного супроводу.

Консультування (індивідуальне, групове), здійснюється за запитом учасників освітнього процесу. Особливістю консультування як форми взаємодії між учасниками освітнього процесу є акцент на власну відповідальність того, хто просив про допомогу. Одночасно із традиційним консультування «тет-а-тет», фахівці психологічної служби можуть впроваджувати онлайн-консультування, яке може практикуватися через різні альтернативні комунікативні канали.

Зв’язки з громадськістю. Робота психологічної служби зорієнтована на розвиток, розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та міжнародних організацій, які працюють у цій сфері.

Дистанційна форма освіти стала викликом для всіх учасників освітнього процесу – вчителів, дітей і батьків. Усі виявилися морально і психологічно не готовими тривалий час працювати в такому форматі. Але це може стати найкращим часом для формування у дітей низки життєвих компетенцій, в тому числі самоорганізації. У цих умовах революційних змін вимагає й система психологічної служби.

Актуальність даної роботи має місце у сучасному освітньому середовищі, адже нині якісна психологічна просвіта, діагностика, корекційно-розвиткова робота не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. Вони дають змогу психологу/соціальному педагогу краще проводити просвіту серед учнів, батьків та вчителів, швидко робити інтерпретацію результатів діагностичних досліджень, проводити корекційно-розвиткову роботу. Практичний психолог/соціальний педагог мають можливість отримувати інформацію, активно спілкуватися з колегами, вчителями, здобувачами освіти та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет фахівця , він дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового.

Запровадження сторінки «Кабінету психолога/соціального педагога» допоможе підвищити ефективність процесу навчання, активізувати пізнавальну діяльність учасників освітнього процесу, підвищити рівень професійної майстерності педагогів, виявити рівень психолого-педагогічної компетентності батьків, створити активну систему підтримки сімейного виховання, через використання інформаційно-комп’ютерних технологій, участь батьків у  освітньому процесі закладу освіти, підвищить психологічну культуру учасників освітнього процесу тощо.

Важливою складовою планування діяльності працівників психологічної служби є організаційно-методична робота. Її Метою є організація власної діяльності, аналіз та узагальнення результатів, підвищення власного професіоналізму через самоосвіту.

Отже, у 2020/2021 навчальному році керівникам обласних, районних, міських департаментів (управлінь, відділів) освіти і науки, закладів  післядипломної освіти для організації належного психологічного, соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу необхідно вжити заходів щодо:

 стовідсоткового забезпечення закладів освіти, у тому числі навчально- методичних центрів/кабінетів/лабораторій, методистами, практичними психологами, соціальними педагогами;

 сприяння забезпеченню ставками практичного психолога та соціального педагога у закладах освіти відповідно до нормативної потреби;

 стовідсоткового забезпечення фахівців психологічної служби закладів освіти кабінетами;

 забезпечення фахівців психологічної служби закладів освіти, у тому  числі навчально-методичних центрів/кабінетів/лабораторій інформаційно-комунікаційними технологіями, Інтернетом;

 розгляду на колегіях питання про стан і розвиток психологічної служби в ОТГ, місті, районі, області; 

 покращення методичного та технічного забезпечення діяльності працівників психологічної служби, у тому числі і в закладах освіти новостворених територіальних громад;

 проведення для фахівців психологічної служби закладів освіти занять, семінарів, тренінгів для підвищення фахової компетентності;

 організації та проведення Всеукраїнського конкурсу авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»;

 організації та проведення моніторингових досліджень;

 впровадження шкільних служб порозуміння в закладах освіти;

 запровадження на сайті закладу освіти сторінки «Кабінет психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;

 організації надання допомоги постраждалим внутрішньо переміщеним учням, їхнім батькам та членам родини в адаптації до нових умов проживання і навчання, дітям і сім’ям учасників АТО (ООС);

 психологічного і соціально-педагогічного забезпечення та супроводу інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативної і просвітницької роботи з батьками;

 посилення профілактичної роботи із протидії торгівлі людьми;

 посилення роботи зі здійснення профілактичних заходів у закладах освіти щодо зниження рівня вживання алкоголю та наркотичних речовин підлітками;

 посилення профілактичної роботи з подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;

 забезпечення захисту прав і свобод дітей, створення безпечного середовища (запобігання насильству в закладі освіти та домашньому насильству).