Правила користування бібліотекою

Загальні положення

 • Правила користування бібліотекою ліцею № 1 імені Івана Франка, розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 р., «Типових правил користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу», «Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міносвіти України від 14.05.99. № 139.
 • Право користуватись бібліотекою ліцею №1 мають учні школи, члени педагогічного колективу та батьки учнів.
 • Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі.

Порядок користування бібліотекою

 • Учні ліцею записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками, які подають класні керівники.
 •  На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення.
 • Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов’язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

Порядок користування абонементом та читальним залом

 • Користувач має право одержати на абонементі додому не більше 5 документів на термін до 15 днів. Строк користування документами можна продовжити до 30 днів, якщо на них відсутній попит користувачів.
 • Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов’язковим поверненням їх в бібліотеку наприкінці навчального року.
 • Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів.
 • Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена.
 • Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії видаються лише в читальному залі.
 • За кожний примірник, виданий на абонементі, користувач розписується в читацькому формулярі.

Права, обов’язки та відповідальність користувачів

Користувач має право:

 • Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.
 • Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
 • Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.
 • Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).
 • Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека.
 • Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.
 • Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується.
 • Подавати адміністрації школи зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

Користувач зобов’язаний:

 • Дотримуватися Правил користування бібліотекою.
 • У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.
 • Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки: не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.
 • Повертати документи не пізніше встановленого терміну.
 • Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі.
 • У разі вибуття із ліцею повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано.

Відповідальність користувачів:

 • При одержанні документів перевірити їх кількість, цілісність та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. У разі невиконання цієї вимоги користувач несе відповідальність за зіпсовані видання.
 • У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами або внести 5-10 кратне (5 кратне художня л-ра, 10-кратне підручник) відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа.
 • За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти.

Права та обов’язки бібліотеки

Бібліотека зобов’язана:

 • Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання у ліцеї згідно з його інформаційними, виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо.
 • Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів.
 • Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду.
 • Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.
 • Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі. Виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом колективного, групового та індивідуального інформування.
 • Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів.
 • Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів.
 • Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів.
 • Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів.
 • Організовувати ремонт видань та палітурні роботи.
 • Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів.
 • Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами школи.

Бібліотека має право:

 • Визначати зміст та форми своєї діяльності.
 • Знайомитись з планами навчально-виховної роботи школи.
 • До відома адміністрацію школи про порушення користувачами основних вимог до користування документами.