Правовиховна робота

Формування правової культури передбачає прищеплення учням поваги до прав і свобод людини і забезпечення знання і виконання ними Законів України.