Школа молодого учителя

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ
молодого вчителя

Мета: прискорення процесу адаптації молодих спеціалістів до навчально — виховної діяльності в школі, надання практичної допомоги малодосвідченим вчителям, формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики; підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду

Проблемне питання:
Впровадження креативних методик навчання і виховання школярів шляхом творчого використання педагогічних інновацій з урахуванням диференціації та індивідуалізації навчання з метою розвитку особистості.

Завдання:

  1. Освоювати нові методи і засоби педагогічної праці
  2. Систематизувати знання
  3. Творчо підходити до вирішення складових багатогранних завдань, які стоять перед оновлюваною школою
  4. Вести пошук ефективних форм і методів навчання школярів
  5. Правильно оформляти шкільну документацію

Перший урок

Цікаві форми знайомства з класом

Розробки нетрадиційних методичних заходів

Анкетування для вчителя та учнів

Важливі питання дисципліни

Правила для вчителя

Створення робочої атмосфери на уроці

Стратегія поведінки вчителя