ПЛАН РОБОТИ КЛУБУ на 2020/2021 навчальний рік

Мета: прискорення процесу адаптації молодих спеціалістів до навчально — виховної діяльності в школі, надання практичної допомоги малодосвідченим вчителям, формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики; підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду

Проблемне питання:
Впровадження креативних методик навчання і виховання школярів шляхом творчого використання педагогічних інновацій з урахуванням диференціації та індивідуалізації навчання з метою розвитку особистості.

Завдання:

  1. Освоювати нові методи і засоби педагогічної праці
  2. Систематизувати знання
  3. Творчо підходити до вирішення складових багатогранних завдань, які стоять перед оновлюваною школою
  4. Вести пошук ефективних форм і методів навчання школярів
  5. Правильно оформляти шкільну документацію
Зміст засіданьВідповідальніПримітка
ЗАСІДАННЯ 1 (вересень)
1.   Круглий стіл «Давайте познайомимось» 
2.  Створення груп «наставник-молодий вчитель». Вознюк Л.І. 
3.  Інструктаж молодих учителів « Планування роботи   вчителя.  Робота з навчальними програмами,   пояснювальними записками до них, шкільною   документацією.  Нормативні документи» Гнатик О.А. 
4.  Консультація «Вимоги до планування виховної   роботи» Вознюк Л.І. 
5.  Ознайомлення молодих педагогів із системою   роботи в школі. Розгляд питань: Молоді вчителі: права та обов’язкиПлан роботи школи на 2020/2021  н.р. Гнатик О.А. 
6.  Робота між засіданнями      Практичне опрацювання нормативно-правових документів про освіту.  
ЗАСІДАННЯ 2 (листопад)
1.   Золота педагогічна скарбниця  «101 цікава педа- гогічна ідея (як зробити урок цікавим)».     Психолого-педагогічні аспекти організації уроку:  вимоги до структури уроку; вимоги до змісту уроку  і процесу навчання; вимоги до техніки проведення  уроку; причині невдалого уроку; правила, які  забезпечують успішність уроку. Вознюк Л.І.  
2 Порадник„Як подолати страх перед уроком”?  Петрик Т.В. 
3.     Діагностика педагогічної оцінки та самооцінки готовності молодого спеціаліста до саморозвитку.                                Бунь У.М. 
4. Майстер клас:  «Я роблю це так» Юзьв’як І.М. 
      Робота між засіданнями Відвідування уроків досвідчених учителів з їх наступним  обговоренням. Аналіз уроку. Експрес – інтерв’ю «Домашнє завдання –  це цікаво!»  
ЗАСІДАННЯ 3 (січень)  
1Консультація для молодого вчителя з проблеми  професійного зростання
 2Методична панорама: «Інформаційно- комунікативний простір як середовище розвитку інноваційної особистості».  
3Консультація «Робота над проблемою». Розробка  власного «Портфоліо» Вознюк Л.І. 
4Практичне заняття:Майже телевізійне майже шоу:” Батл вчителів”
ЗАСІДАННЯ 4 (квітень)
1.Практичне заняття: Міні-проект «Мій предмет  найцікавіший»  
2.Провести творчі звіти молодих педагогів «Мої перші педагогічні знахідки».(протягом місяця)  
3.Результативність роботи пари «наставник-  молодий вчитель»  
       ЗАСІДАННЯ 5 (червень)   
Підсумки роботи за рік. Визначення проблем та постановка завдань на наступний навчальний рік.  
Керівник клубу молодого вчителя “ШАНС”:      Вознюк Л.І.