ПЛАН РОБОТИ КЛУБУ

на 2021/2022  навчальний рік (перший та другий  рік)

Мета ШПД:   прискорення процесу адаптації молодих спеціалістів до

навчально — виховної діяльності в школі, надання практичної допомоги малодосвідченим вчителям, формування професійних умінь і навичок, які відповідають сьогоднішнім вимогам педагогічної науки і практики; підготовка молодих спеціалістів до засвоєння прийомів і методів педагогічного дослідження і методів перспективного педагогічного досвіду.

Зміст засіданьВідпові дальніПримітка
                                   Засідання 1 (вересень)
1.Ознайомлення вчителів-початківців з метою та завданнями ліцею. Статут ліцею. Права і обов’язки вчителя.Знайомство з молодими вчителями «Розповідь про себе».  Вознюк Л.І. 09.09.
2.  Створення груп «наставник-молодий вчитель». Вознюк Л.І. 
3.Опрацювання нових інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення шкільних дисциплін у навчальному році. Нормативні документи.Планування роботи вчителя. Нові навчальні програми з предметів.            Шкільна документація. Вимоги до її ведення. Практичне заняття: «Як вести класний журнал, журнал гурткової роботи».  Анкетування « Якої допомоги ви потребуєте?»Ніколаюк Г.В.      Вознюк Л.І. Петрик Т.В. Знак О.Л. 
4.  Консультація «Вимоги до планування виховної   роботи» Вознюк Л.І. 
5. Ознайомлення молодих педагогів із системою   роботи в школі. Розгляд питань: Молоді вчителі: права та обов’язкиПлан роботи школи на 2021/2022  н.р. Гнатик О.А. 
                            Засідання 2(грудень)
1.Професійна майстерність педагога на уроці: володіння змістом та організація уроку,  організація навчальної діяльності учнів; педагогічне стимулювання та мотивація навч. діяльності школярів.  (з досвіду роботи). Відвідування та аналіз уроків молодих вчителів вчителями – наставниками. Гнатик О.А.   9.12
2 Методика проведення класних годин, позакласних заходів. Відвідування класних годин досвідчених учителів. Розгляд питання організації роботи класного колективу.Вознюк Л.І. 
3.Різні форми роботи з батьками. Методика проведення батьківських зборів. Організація індивідуальної роботи з батьками. Відвідування батьківських зборів досвідчених класних керівників.  
4.Методика проведення позакласних заходів, свят.Яворська І.В. 
                    Заняття 3 (квітень)  
1 Провести творчі звіти молодих педагогів «Мені це вдалося найкраще».(протягом місяця)    
  2 Результативність роботи пари «наставник-  молодий вчитель»  
3.       Підсумки роботи за рік. Визначення проблем та постановка завдань на наступний навчальний рік.  

                                 Керівник клубу молодих вчителів :      Вознюк Л.І.