Щоденні 3

впровадження НУШ

25 березня відбулося чергове засідання професійної спільноти «Впроваджуємо НУШ», на якому учасники обговорили технологію «Щоденні 3».

У сучасних умовах ефективність початкової освіти пов’язують з реалізацією компетентнісного підходу. Компетентнісні результати навчання учнів початкової школи визначено у Державному стандарті початкової освіти (2018 р.); Типовій освітній програмі початкової освіти, розробленій під керівництвом Р. Б. Шияна (2018 р.). Поміж ключових компетентностей, що має опанувати молодший школяр, виокремлено і математичну компетентність, яку визначають як особистісне утворення, що характеризує здатність актуалізувати та застосувати математичний досвід у практичних, навчальних і життєвих ситуаціях. Для формування математичних компетентностей потрібні: здатність творчо мислити, послідовно міркувати та презентувати свої ідеї; уміти працювати в команді (визначати пріоритети, планувати результати і відповідати за їхню реалізацію); ефективно застосовувати знання в реальному житті. Досягнення позитивного та якісного результату навчання стимулює вчителів до використання на уроках математики і в позаурочний час діяльнісної технології «Щоденні 3» (Daіly 3). Організаційна система Daіly 3 передбачає різноманітні види діяльності (математика самостійно, математика з другом, математика письмово) та сприяє активізації навчальної діяльності школярів, підвищенню їхньої мотивації до самостійної роботи, прищепленню інтересу до предмета.

Учасники першої групи обговорили завдання «Математика самостійно»,  які  спрямовані на закріплення вивчених математичних понять і засновані на діяльності з маніпулятивними предметами. Ця діяльність залучає дітей до математичних ігор, а також спонукає використовувати інструменти для лічби чи ігрові матеріали.

У другій групі обговорили завдання «Математика з другом», які  допоможуть не лише відпрацювати математичні навички, але й навчать учнів співпрацювати одне з одним.

У третій групі обговорили  завдання «Математика письмово», які зорієнтовані на вдосконалення вмінь і навичок самостійно розв’язувати задачі різних типів, обчислювати вирази, виконувати перетворення, конструювати, моделювати й креслити геометричні фігури.

Учасники узагальнили систему завдань за змістовими лініями: «Лічба», «Числа. Дії з числами», «Просторові відношення. Геометричні фігури», «Вимірювання величин», «Робота з даними».

Така спільна праця дозволяє переосмислити методику роботи вчителів на сучасному етапі. Важливо, що під час діяльності учнів учитель не залишається осторонь, а працює з дітьми, які потребують допомоги. Він може працювати або з окремими учнями або з групою учнів.

Лідер   спільноти   Проць Н.О.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *