Основи правознавства

9 клас

ОСНОВИ ПРАВОЗНАВСТВА
  
9 клас (35 год.)

ТемаЗміст навчального матеріалу               
1Право і закони в житті  людини і суспільства (з курсів історії). Зміст, завдання і структура курсу. Побудова підручника. Додаткова навчальна література, електронні та Інтернет-ресурси.
ВСТУП ДО «ОСНОВ ПРАВОЗНАВСТВА» (1 ГОД.)
2  Держава Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави. Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.
3Держава Причини виникнення держави. Поняття й ознаки держави. Державний лад. Форми держави. Державна влада. Функції держави.
4Соціальні норми. Право Поняття і види соціальних норм. Поняття та ознаки права. Джерела права. Система права та її елементи.
5Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВІДНОСИНИ. ПРАВОПОРУШЕННЯ. ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ (4 ГОД.)
6Правовідносини. Склад правовідносин. Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.
7Правопорушення: поняття, склад, види.
8Юридична відповідальність: поняття, підстави, види.
9Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння.
10Узагальнення (1 год.)
РОЗДІЛ 3. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ЛЮДИНИ І ДЕРЖАВИ (5 ГОД.)
11Конституція – Основний Закон держави Поняття Основного закону держави. Структура Конституції України. Повноваження Конституційного Суду України.
12Людина, особа, громадянин Правова характеристика понять «людина», «особа», «громадянин». Права і свободи людини. Громадянство України.
13     Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина. Механізми захисту прав та свобод людини і громадянина в Україні.
14     Особливості організації державної влади і місцевого самоврядування в Україні Органи державної влади в Україні. Місцеве самоврядування в Україні.
15Практичне заняття. Звернення громадян
16      Узагальнення (1 год.)
РОЗДІЛ 4. НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (11 ГОД.)
17Неповнолітні як учасники цивільних правовідносин Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг цивільної правосуб’єктності неповнолітніх.
18Практичне заняття. Власність неповнолітніх.
19Практичне заняття. Захист прав споживачів. Особливості електронного продажу й операцій із кредитною карткою.
20Неповнолітні як учасники сімейних правовідносин Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей. Державні органи з охорони прав дітей.
21Неповнолітні як учасники сімейних правовідносин Сім’я. Шлюб. Взаємні права й обов’язки батьків і дітей. Державні органи з охорони прав дітей.
22Практичне заняття. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.
23Неповнолітні як учасники трудових правовідносин Прийняття на роботу неповнолітніх. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх. Оплата праці. Особливості розірвання трудового договору з неповнолітніми. Охорона праці неповнолітніх.
24Практичне заняття. Працевлаштування неповнолітніх.
25Адміністративна відповідальність неповнолітніх Адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.
26Кримінальна відповідальність неповнолітніх Злочини. Кримінальний проступок.  Кримінальна відповідальність неповнолітніх.
27Практичне заняття. Особливості адміністративної та кримінальної відповідальності неповнолітніх.
28Узагальнення (1 год.)
РОЗДІЛ 4. НЕПОВНОЛІТНІ ЯК СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ, СІМЕЙНИХ, ТРУДОВИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН (11 ГОД.)
29Юристи в нашому житті. Професія «юрист». 
30Юристи в нашому житті. Професія «юрист». 
31Нова українська поліція Поліцейські (патрульні, дільничні офіцери поліції).
32Практичне заняття Ігровий суд
33Узагальнення (1 год.)
34-35Резерв (2 год.)