Інформаційна довідка про роботу з батьківською громадою у І семестрі 2020/2021 н.р.

Відповідно до статті 30 Закону України «Про повну загальну середню освіту» у ліцеї діє батьківське самоврядування, яке має на меті захист прав та інтересів здобувачів освіти, організацію їх дозвілля, громадського нагляду в межах повноважень, визначених цим Законом та Статутом ліцею. Педагогічні працівники, соціально-психологічна служба ліцею приділили належну увагу організації роботи з батьками учнів: класними керівниками проведено батьківські збори (онлайн), індивідуальні консультації, спрямовані на створення умов для формування та розвитку особистості дитини, ціннісних орієнтирів, розкриття індивідуальності та творчого потенціалу здобувачів освіти, зміцнення стосунків «ліцей-батьки», «вчитель-батьки», «вчитель-учні», «діти-батьки». Крім того, велика увага в роботі з батьками приділялась питанням особистої гігієни в умовах карантину, особливостям дистанційного навчання, критеріям оцінювання.

Аналіз роботи з батьками та збір інформації проводився методами аналізу виконання річного плану роботи ліцею, опитуванням (анкетуванням) батьків та класних керівників, вивченням документації, моніторингом веб-сайту та інших інформаційних ресурсів ліцею.

У кожному класі обрано батьківський комітет, а голови батьківських комітетів є активними учасниками батьківської ради ліцею: створено вайбер-групу голів батьківських комітетів класів з метою обговорення питань освітнього процесу та врахування думки батьків у прийнятті рішень, відбуваються онлайн-засідання батьківської ради (за потребою).

На належному рівні проводиться робота з батьками і через сайт ліцею. Для батьків систематично розміщується інформація про порядок організації освітнього процесу в умовах карантину, розпорядчі документи щодо освітнього процесу. Батьки можуть ознайомитись з розкладом уроків, з алгоритмом роботи ліцею залежно від епідеміологічної ситуації, інструментами дистанційного навчання для учнів 5-11 класів, оцінюванням результатів навчання учнів, планом роботи ліцею. Крім того, на сайті розміщується інформація щодо особливостей підготовки та проведення ЗНО, пам’ятки щодо проходження медогляду та необхідності вакцинації, поради щодо дотримання протиепідемічних заходів. Батьки також можуть ознайомитись з результатами участі учнів ліцею в конкурсах, акціях, олімпіадах.

Соціально-психологічною службою ліцею на сайті систематично поновлюються телефони «гарячих» ліній для вирішення питань захисту дитини, розміщується інформація щодо запобігання будь-яким проявам насильства, булінгу, корисні поради щодо навчання та виховання дітей. На батьківські збори практичний психолог Піхо О.Л. підготувала рекомендації батькам на теми: «Як допомогти дітям адаптуватися до нових умов навчання» (1-і, 5-і, 10-і класи), «Як бути другом для дитини», «Важливість сімейних цінностей», , «Як слухати та чути дитину» (3-і, 4-і класи), «На шляху до вчинку» (6-і, 7-і класи), «Цінність людського життя» (8-і класи), «Успішна професія-як її обирають» (9-і, 11-і класи).

В умовах карантину відвідування батьками ліцею обмежене, але в разі необхідності вони можуть це зробити, завчасно попередивши та пройшовши температурний скринінг при вході до ліцею. Результати анкетування батьків засвідчують, що вони мають можливість поспілкуватись з керівництвом закладу освіти та досягти взаємопорозуміння, їх думка враховується під час прийняття важливих управлінських рішень.

У роботі з батьками класні керівники використовують такі форми роботи: спілкування через вайбер-групи класу, інші інформаційні ресурси ліцею, батьківські збори (двічі на семестр), засідання батьківських комітетів, індивідуальні консультації, бесіди, робота консультаційних пунктів, онлайн-навчання батьків (Classroom), анкетування з різних питань (організація харчування, оцінка якості освітніх послуг та процесів тощо), голосування.

У своїй роботі класні керівники 1-11-х класів разом з соціально-психологічною службою приділяють значну увагу питанню адаптації учнів у новостворених класах та новоприбулих учнів. Зокрема, класні керівники 1-х класів розглянули теми «Успішна адаптація першокласників до школи як умова гармонійного розвитку особистості» та надали рекомендації батькам щодо успішної адаптації першокласників та необхідності дотримання дітьми режиму дня. Класні керівники 5-х класів  також розглянули питання щодо адаптації п’ятикласників до навчання в основній школі. Результати анкетування батьків засвідчують, що в переважної більшості дітей проблем з адаптацією у закладі освіти не виникало.

З метою запобігання негативних проявів серед учнів ліцею ведеться щоденний облік відвідування. За допомогою гугл-форми класні керівники подають інформацію про відсутніх учнів із зазначенням причини відсутності. Крім того, в класних кімнатах та на сайті колегіуму розміщені правила для учнів. Результати анкетування батьків показують, що більшість опитаних батьків з правилами ознайомлені та приймають їх.

Беручи до уваги те, що учні ліцею дотримуються маскового режиму, правил гігієни, маршрутів руху по ліцею, можна зробити висновок, що класні керівники 1-11-х класів на батьківських зборах, через вайбер-групи батьків систематично наголошують на необхідності дотримання правил гігієни та обов’язковості проведення температурного скринінгу дітям щоденно перед відвідуванням закладу освіти.

На сайті ліцею розміщено інформацію щодо організації харчування в 2020/2021 н.р., а анкетування батьків показало, що більшість батьків задоволені організацією харчування в закладі освіти.

Зважаючи на карантин, педагогічний колектив тісно співпрацює з батьками щодо вирішення питань, пов’язаних з організацією дистанційного та змішаного навчання: зворотній зв’язок «батьки-вчителі» відбувається через вайбер, е-пошти, в телефонному режимі. Результати анкетування засвідчили, що педагоги ліцею забезпечують зворотній зв’язок з батьками.

Класні керівники 1-11-х класів значну увагу приділяють безпеці дітей під час освітнього процесу. Аналізуючи відповіді батьків на питання анкети варто зазначити, що педагогічним колективом проводиться робота з батьками щодо попередження та зниження рівня дискримінації, попередження та зниження рівня насилля, кібербулінгу, робота з питань безпечного використання мережі Інтернет. З метою безпеки дітей в інтернеті та запобігання кібербулінгу класні керівники ознайомили батьків з основними правилами безпечного користування інтернетом та наголосили на необхідності контролю щодо використання дітьми всесвітньої мережі.

Під час проведення онлайн-батьківських зборів та засідань батьківських комітетів класні керівники звернули увагу батьків на проблему булінгу в освітньому середовищі, його ознаки, алгоритмом дій у випадку булінгу.

 Відповідно до результатів анкетування батьків, навчальні досягнення учнів ліцею вчителі оцінюють справедливо. Педагогічний колектив ознайомлює як учнів, так і їх батьків з критеріями, правилами та процедурами оцінювання навчальних досягнень. На батьківських зборах та у вайбер-групах батьків класу класні керівники ознайомили батьків з особливостями формувального оцінювання.

 На засіданнях спільноти класних керівників, окрім загальних питань щодо організації роботи з батьками, розглядаються і питання дотримання академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу та ролі батьків в її формуванні. На важливості дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу та запобігання проявам корупції наголосили класні керівники .

Класні керівники 9-х класів надали інформацію батькам щодо проходження ДПА в 2020/2021 н.р., а класні керівники 11-х класів значну увагу приділили питанню організації ЗНО у 2021році. Впродовж 14-15 грудня класні керівники 1-11 класів провели онлайн батьківські збори, на яких підсумували роботу класних колективів у І семестрі та обговорили з батьками питання, які стосувались якості освітніх послуг і процесів в ліцеї та створення безпечного освітнього середовища.

Всі класні керівники 1-11-х класів надають індивідуальні консультації батькам стосовно організації освітнього процесу, допомагають в організації дистанційного навчання в телефонному режимі та через вайбер-групи.