Методичне об’єднання вчителів початкових класів

2019-2020 навчальний рік

Науково-методична проблема, над якою працює школа: «Удосконалення освітнього простору школи як умова формування всебічно розвиненої особистості, здатної реалізувати свій творчий потенціал»

  Науково-методична проблема, над якою працює методичне об’єднання: «Впровадження сучасних педагогічних технологій в освітній процес з метою формування ключових компетентностей учнів»

МІСІЯ:

 • створення ефективних засобів методичного супроводу для здійснення освітньої діяльності;
 • забезпечення освітніх та методичних потреб педагогів;
 • розробка стратегічних цілей та оперативне планування освітнього процесу.

ВІЗІЯ:

 • упровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, інформаційно-комунікативних засобів навчання в освітній процес;
 • формування позитивного іміджу педагогічної діяльності.

Завдання методичного об’єднання

1. Впровадження особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів в    організації роботи членів ШМО.
2. Створення умов для успішного впровадження Концепції Нової української школи, Державного стандарту початкової освіти на засадах компетентнісного підходу.
3. Створення гуманного соціокультурного середовища для самовираження, самоактуалізації, самоствердження та самореалізації кожного вчителя, його повноцінного професійного розвитку й особистісного самостановлення.
4. Задоволення особистісних освітніх потреб вчителів.
5. Формування єдиного освітнього-методичного простору для професійного зростання педагогів.

2018-2019 навчальний рік

«Немає і не може бути абстрактного учня… Мистецтво й майстерність навчання й виховання полягає в тому, щоб розкривши сили та можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…» 

В.О.Сухомлинський

«Кожна дитина особлива і неповторна, як і кожна доросла людина…» 

О.Я.Савченко

Шкільна науково – методична проблема

 • Соціалізація особистості в умовах сучасного освітнього простору

            Проблема шкільного методичного об’єднання
вчителів початкових класів

 • Шляхи  оновлення  освітнього  процесу як  запорука  успішної  соціалізації особистості

Мета методичного об’єднання

 • виявити і розвивати творчий потенціал особистості педагога;
 • створити належні умови для постійного професійного зростання вчителів, їх загальної і духовної культури;
 • удосконалення методичної майстерності вчителя, спроможного компетентно виховувати в учнів національну свідомість як запоруку соціалізації особистості молодшого школяра в сучасних умовах розвитку суспільства.

Основні завдання методичного об’єднання:

 • формування фахової компетентності педагогів щодо психолого – педагогічного проектування навчально-виховної роботи;
 • навчити осмислювати особистий рівень професійної компетентності, розроблювати моделі індивідуального маршруту формування професійної майстерності;
 • формування потреби педагогів в інноваційній діяльності;
 • формування професійної компетентності конкурентноспроможного вчителя, його світоглядні орієнтації, виробляти власну філософію життєдіяльності, самоідентифікації та самореалізації в кожній із сфер суспільного життя;
 • реалізація нового обласного науково-методичного проекту з одночасним пошуком технологій втілення його в навчально-виховний процес;
 • розвиток творчих можливостей педагогів в умінні самостійно конструювати власну діяльність, орієнтуватися в інформаційному просторі, використовуючи набуті знання на практиці;
 • виявлення, узагальнення й поширення педагогічного досвіду.