Вивчення та самооцінювання освітнього середовища ліцею

Вивчення і оцінювання (самооцінювання)

  1. Визначено відповідальну особу, яка буде координувати результативне запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти.
  2. Створено робочі групи, які будуть забезпечувати вивчення та оцінювання системи за кожним із напрямів.